தொடர்பு

எங்களுக்கு எழுதுங்கள்

வெறுமனே கீழே உள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உங்களிடம் உள்ள எந்த வினவலுடனும் ஒரு வரியை எங்களுக்கு விடுங்கள்.

எங்களை அடைய வழிகள்

மின்னஞ்சல் முகவரி

arts@desiblitz.com

தொலைப்பேசி எண்

(+44)(0)121 285 5288

முகவரி

DESIblitz
இடைவெளிகள் குறுக்குவழி
156 கிரேட் சார்லஸ் தெரு
குயின்ஸ்வே
பர்மிங்காம்
பி 3 3 எச்.என்
ஐக்கிய ராஜ்யம்