வீடியோக்கள்

சமீபத்திய

தமிம் இக்பால், உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலக்கப்பட்டதை பற்றிய உண்மையை வீடியோவில் வெளிப்படுத்தினார்

வங்கதேச அணி தமிம் இக்பாலை உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து 'காயம்' காரணமாக நீக்கியது. ஆனால், ஒரு வீடியோவில், அவர் 'வேண்டுமென்றே' விலக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார்.